Teenused

1.Tiikide ja järvede kaevamine.

2.Maaparandussüsteemide ning -teede ehitus.

3.Kaabli -, vee-,ning kanalisatsioonitrasside ehitus.

4.Ehitusmasinate rent.

5.Pinnase kinnine läbimine(muttimine).

6.Kallurveod.

7.Kaeve- ja mullatööd. 

8.Treilerveod raskeveotreileriga (kandevõime 40t.)

9.Elektrikaablite paigaldamine pinnasesse kündmismeetodil.